Prognozowanie krótkoterminowe rolnic (2017)

Prognozowanie krótkoterminowe rolnic oparte jest na wartościach średnich dobowych tempetratur powietrza, z których oblicza się wyznaczoną sumę ciepła (502◦C) i sumę temperatur efektywnych (235▫C). Początek sumowania średnich dobowych temperatur powietrza określa się na podstawie odłowów motyli rolnic samołówką. Złowienie w ciągu 2–3 dni więcej niż jednego motyla jest liczbą krytyczną wskazującą na początek masowego lotu motyli rolnic.

W tabeli odnotowuje się datę początku masowego lotu motyli rolnic i od tego dnia wpisuje się wartości średnich dobowych temperatur powietrza, a program oblicza sumę ciepła oraz sumę temperatur efektywnych.

Ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zwalczaniu jest wartość progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 6 młodych gąsienic rolnic (w stadium L1 i L2) na 1 m2

Jeśli chcesz wyliczyć prognozę na podstawie swoich własnych danych, Zarejestruj się i wprowadź swoje własne date dotyczące temperatury i wilgotności. System automatycznie wyliczy prognozowany termina zabgiegu.
Ważne obserwacje Data obserwacji Średnia dobowa temperatura Osiągnieta suma ciepła Osiągnieta suma temperatur efektywnych Prognozowany termin zabiegu*
  2017-05-22  16.1  16.1  5.2   
  2017-05-23  17.6  33.7  11.9   
  2017-05-24  12.7  46.4  13.7   
  2017-05-25  13.8  60.2  16.6   
  2017-05-26  16.0  76.2  21.7   
  2017-05-27  16.4  92.6  27.2   
  2017-05-28  20.5  113.1  36.8   
  2017-05-29  22.3  135.4  48.2   
  2017-05-30  20.1  155.5  57.4   
  2017-05-31  19.0  174.5  65.5   
  2017-06-01  14.5  189.0  69.1   
  2017-06-02  16.3  205.3  74.5   
  2017-06-03  16.3  221.6  79.9   
  2017-06-04  18.1  239.7  87.1   
  2017-06-05  17.5  257.2  93.7   
  2017-06-06  18.5  275.7  101.3   
  2017-06-07  15.6  291.3  106.0   
  2017-06-08  16.5  307.8  111.6   
  2017-06-09  21.2  329.0  121.9   
  2017-06-10  17.2  346.2  128.2   
  2017-06-11  19.6  365.8  136.9   
  2017-06-12  19.8  385.6  145.8   
  2017-06-13  16.4  402.0  151.3   
  2017-06-14  14.8  416.8  155.2   
  2017-06-15  17.8  434.6  162.1   
  2017-06-16  17.5  452.1  168.7   
  2017-06-17  13.9  466.0  171.7   
  2017-06-18  19.1  485.1  179.9   
Lustracja pola na obecność i liczebność gasie  2017-06-19  21.5  506.6  190.5  Zwalczanie gąsienic rolnic  
  2017-06-20  23.1  529.7  202.7   

* Okres inkubacji trwa około dwa tygodnie, a konkretna w danym roku liczba dni inkubacji jaj zależeć będzie od przebiegu warunków meteorologicznych - patrz prognozowany termin zabiegu

Strona 1 z 2, pokazano 30 wierszy z ogółem 38, począwszy od 1, skończywszy na 30

< poprzednia12

Prognozowany termin zwalczania rolnic na podstawie sumy ciepła przypada w dniu, w którym suma ciepła osiągnie lub przekroczy wartość 502°C. (w tabeli w rubryce „Prognozowany termin zabiegu*automatycznie wpisuje się Zwalczanie gasienic rolnic!! ).

Po wyznaczeniu daty zabiegu na podstawie sumy ciepła konieczna jest lustracja plantacji, w celu podjęcia decyzji o zasadności wykonaniu zabiegu chemicznego, indywidualnie dla kazdej plantacji, uwzgledniajac ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi (6 młodych gąsienic rolnic – w stadium L1 i L2 na 1 m2). Po stwierdzeniu, że próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego, a jeśli nie, nadal wpisuje się w tabeli wartośćci średniej dobowej temperatury powietrza dla wyznaczenia terminu zabiegu na podstawie sumy temperatur efektywnych.

Prognozowany termin zwalczania rolnic na podstawie sumy temperatur efektywnych przypada w dniu, w którym suma temperatur efektywnych osiągnie lub przekroczy wartość 235°C. (w tabeli w rubryce „Prognozowany termin zabiegu” automatycznie wpisuje się Zwalczanie gasienic rolnic!!!

Po uzyskaniu informacji, że suma temperatur efektywnych osiagnęła lub przekroczyła określoną wartość wykonuje się lustrację plantacji pod kątem obecności i liczebności gąsienic rolnic na roślinach w celu stwierdzenia czy został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości (6 młodych gąsienic rolnic – w stadium L1 i L2 na 1 m2) Po stwierdzeniu, że próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego.

Polecenia