Prognozowanie krótkoterminowe skrzypionek (2017)

Po zaobserwowaniu na konkretnej plantacji stadium masowego składania jaj, co zbiega się z wylęgiem pierwszych larw skrzypionek z jaj składanych najwcześniej, które mają wielkość około 1mm odnotowuje się tę datę w programie.

Od tej daty do programu wpisywana jest średnia dobowa temperatura powietrza i średnia dobowa wilgotność.

Jeśli chcesz wyliczyć prognozę na podstawie swoich własnych danych, Zarejestruj się i wprowadź swoje własne date dotyczące temperatury i wilgotności. System automatycznie wyliczy prognozowany termina zabgiegu.
Ważne obserwacje Data obserwacji Średnia dobowa temperatura Średnia dobowa wilgotność Okres inkubacji Weryfikacja prognozy Prognozowany termin zabiegu*

* Okres inkubacji trwa około dwa tygodnie, a konkretna w danym roku liczba dni inkubacji jaj zależeć będzie od przebiegu warunków meteorologicznych - patrz prognozowany termin zabiegu

Strona 1 z 1, pokazano 0 wierszy z ogółem 0, począwszy od 0, skończywszy na 0

< poprzednianastępna >

Po wyznaczeniu daty zabiegu konieczna jest lustracja plantacji, która powinna dać odpowiedź co do decyzji o potrzebie chemicznego zwalczania, którą należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi:

  • 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta,
  • 1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Zalecany termin chemicznego zwalczania Oulema spp. przypada w czasie, kiedy larwy wylęgłe z pierwszych najwcześniej złożonych jaj na plantacjach zbóż osiągają wielkość około 4 mm i równolegle obserwowany jest masowy wyląg larw z masowo składanych jaj.

Polecenia