Sygnalizacja w ochronie roślin

Zwalczanie agrofagów jest jednym z głównych działań rolnika dla zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji rolnej.

W ograniczaniu szkodliwości agrofagów ważny jest nie tylko dobór środka ochrony roślin ale także wyznaczenie optymalnego terminu jego zastosowania. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że o efektywności ochrony roślin decyduje w dużym stopniu trafne określenie terminu zabiegu, co często ma większy wpływ na skuteczność zwalczania agrofagów niż dawka preparatu.

Istotną w określeniu terminu zabiegu jest właściwa sygnalizacja. Dzięki prawidłowo prowadzonym obserwacjom możemy stwierdzić w jakim stadium rozwojowym znajduje się dany agrofag i czy stanowi on istotne zagrożenie dla konkretnej plantacji. Po stwierdzeniu występowania optymalnego do zwalczania stadium, określeniu nasilenia występowania i stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznego.

Informacje przedstawione na tej stronie są wynikiem obserwacji prowadzonych przez pracowników naukowych z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Oddziału IOR-PIB w Sośnicowicach i Stacji Terenowych IOR-PIB. Ponadto obserwacje prowadzą pracownicy naukowi niektórych stacji doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB na uprawach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach na terenie Polski. Obecnie są to: Baborówko (pow. Szamotuły), Kościelna Wieś (pow. Kalisz), Słupia Wlk. i Winna Góra (pow. Środa Wlkp.) – woj. wielkopolskie, Sośnicowice (pow. Gliwice) – woj. śląskie, Chylice (pow. Grodzisk Mazowiecki) – woj. mazowieckie, Toruń – woj. kujawsko-pomorskie, Białystok – woj. podlaskie, Boguchwała i Nienadówka (pow. Rzeszów) – woj. podkarpackie i Trzebnica – woj. dolnośląskie. Rezultatem obserwacji jest udostępnienie rolnikom i doradcom z tych rejonów informacji o terminach pojawiania się ważnych stadiów rozwojowych niektórych wybranych agrofagów, które należy zwalczać. Ponadto w Winnej Górze i Sośnicowicach monitorowany jest lot mszyc za pomocą aspiratorów Johnsona. Wyniki tych obserwacji prezentowane są na niniejszej stronie internetowej.

Dane z pól, na których prowadzimy obserwacje w połączeniu z dodatkowymi informacjami zawartymi w opisach agrofagów dotyczących morfologii, biologii i zwalczania mogą służyć jako pomoc w samodzielnym prowadzeniu monitoringu agrofagów.

Należy jednak pamiętać, że pojawianie się agrofagów w sezonie wegetacyjnym na terenach poszczególnych województw może następować w różnych terminach w zależności od mikroklimatu – czynnika regionalnego.

Różna jest także liczebność szkodników w poszczególnych regionach kraju. Na podstawie badań stwierdzono np. że pryszczarek zbożowiec może stanowić istotne zagrożenie na południu i północy Polski, a w województwie wielkopolskim nie stwierdzono dotychczas jego większej szkodliwości. Nie znaczy to jednak, że w tym rejonie można zaniechać monitoringu tego agrofaga.

Celem nowoczesnego rolnictwa jest produkcja wysokiej jakości żywności w sposób opłacalny i przyjazny środowisku naturalnemu. Prawidłowe prowadzenie ochrony roślin w oparciu o sygnalizację zabiegów ochrony roślin jest jednym ze sposobów na jego osiągnięcie.

Agrofagi

Agrofagi

Opis chorób i szkodników oraz metody zwalczania

dowiedz się więcejo agrofagach

Meteo

Prognoza pogody

Serwis pogodowy

dowiedz się więcej - sprawdź prognozę pogody dla swojej miejscowości

Kontakt

Kontakt

Zespół prowadzący serwis Sygnalizacja Agrofagów

dowiedz się więcejo zespole prowadzącym serwis Sygnalizacja Agrofagów